Kategorie
Weiswasser

Koncert muzyki dawnej oraz taniec z ogniem

Kategorie
Lubsko

Festiwal Kultur Dawnych

Kategorie
Grodziec Wielkopolski

Pasowanie na rycerza

Kategorie
Grodziec Wielkopolski

Wspólny występ z Zespołem Kameralnym Con Anima Musica