Repertuar

Filigri Zespół Muzyki Dawnej prezentuje utwory z okresu średniowiecza oraz renesansu. Zespół wykonuje muzykę na instrumentach z uwzględnieniem dawnych technik wykonawczych, jak również w duchu licentia poetica, czego wyrazem są interpretacje inspirowane muzyką nie tylko dawną.

Anonim XVI w. – Ils sont bien pelez
John Dowland – Come Again
John Dowland – Can sche excuse
John Dowland – Come Again, Sweet Love
John Dowland – Flow my tears
John Dowland – Now, o now I need must part
Thomas Morley – I will no more come to thee
Pierre Phalèse – Allemande Pousinqhe
John Farmer – Fair Phyllis I saw sitting all alone
N.C.[Mikołaj z Krakowa] Hajducki (Tab. Jana z Lublina, 1537-48)
Anonim XVII w.- Greensleeves to a Ground
G. F. Händel – Fuge
Melchior Franck – Intrada I
Melchior Franck – Taniec III
Anonim XVI w. – Gaillarde Ferrareze
Anonim XVII w. – Taniec polski (opr. J. Przybylski)
Anonim XVI w. – Cantio polonica
Anonim XVI w. – (Tabulatura Wojciecha Długoraja, 1619)
Anonim XVI w. – Tourdion (ed. Pierre Attaingnant, 1530)
Anonim XV w. – Septem gaudia Marie Virginis („Bądź wiesioła, Panno czysta