Repertuar zespołu muzyki dawnej Filigri

Hajducki – Tabulatura Jana z Lublina

Tourdion – zbiór P. Attaingnata

Green Sleeves – anonim tradycyjna pieśń irlandzka

Rex – Tabulatura Jana z Lublina

Szewczyk – Tabulatura Jana z Lublina

Hej Marcinie – Tabulatura Jana z Lublina

Głoś imię Pana

Modlitwa Gdy Dziatki idą spać – Wacław z Szamotuł

The Deum – Marc-Antoine Charpentier

Canon d-moll – Johann Pachelbel

Bogurodzica