Wioska Rycerska

Przegląd Teatrów Historycznych oraz Turniej Rycerski o sztylet Mistrza Zakonu Rycerskiego Rudenband i przyjacielskie spotkania z bractwami po naszym koncercie. Dziękujemy za wspólną biesiadę, urozmaicony czas oraz ujmującą gościnność gospodarzy Zamku Grodziec.

zobacz zdjęcia